เครื่อง คัด ข้าวเปลือก

เครื่องคัดข้าวเปลือกมีแบบไหนบ้างที่ได้รับความนิยม

การเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก หลังจากเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยข้าวเปลือกก็มักจะมีการปนเปื้อนหรือเจือปนหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ดิน เศษฟาง แกลบ กิ่งไม้ ดอกหญ้า กรวด ก้อนหินขนาดเล็ก เมล็ดวัชพืช เมล็ดลีบ ฯลฯ ปัจจุบันมีการนำเอาเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการคัดแยกข้าวเปลือก หรือคัดแยกข้าวสาร อย่างเช่น เครื่องคัดข้าวเปลือก หรือเครื่องคัดข้าวสารเพราะขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการคัดแยกข้าวก็คือการกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ออกจากผลผลิตทำให้ข้าวได้คุณภาพสามารถนำไปแปรรูปหรือนำไปบริโภคได้อย่างปลอดภัย การปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเครื่องคัดข้าวเปลือก เป็นการนำเอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการคัดแยก เมื่อสามารถคัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆ […]

Read more →