เครื่องคัดข้าวเปลือกมีแบบไหนบ้างที่ได้รับความนิยม

การเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก หลังจากเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยข้าวเปลือกก็มักจะมีการปนเปื้อนหรือเจือปนหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ดิน เศษฟาง แกลบ กิ่งไม้ ดอกหญ้า กรวด ก้อนหินขนาดเล็ก เมล็ดวัชพืช เมล็ดลีบ ฯลฯ ปัจจุบันมีการนำเอาเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการคัดแยกข้าวเปลือก หรือคัดแยกข้าวสาร อย่างเช่น เครื่องคัดข้าวเปลือก หรือเครื่องคัดข้าวสารเพราะขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการคัดแยกข้าวก็คือการกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ออกจากผลผลิตทำให้ข้าวได้คุณภาพสามารถนำไปแปรรูปหรือนำไปบริโภคได้อย่างปลอดภัย การปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเครื่องคัดข้าวเปลือก เป็นการนำเอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการคัดแยก

เมื่อสามารถคัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆ ที่อยู่ในข้าวเปลือกออกไปได้ ก็จะส่งผลทำให้ข้าวสารหรือผลิตภัณฑ์ข้าวมีคุณภาพมากขึ้นตามไปด้วย จากเดิมในอดีตที่ต้องใช้แรงงานคนในการนั่งขัดแยกข้าวเปลือกเพื่อให้ได้ข้าวสารที่มีคุณภาพ นอกจากจะทำให้เกิดความล่าช้าแล้วยังสิ้นเปลืองค่าจ้างแรงงานได้ผลผลิตน้อยทั้งๆ ที่ควรจะได้เพิ่มมากขึ้น

เครื่องคัดแยกข้าวเปลือก มีเครื่องแบบไหนบ้าง

ปัจจุบันจะนิยมเครื่องแยกขนาดระบบสั่นเป็นอุปกรณ์ในการร่อนกรองที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุด ใช้สำหรับการคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรองและแยกขนาดข้าว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำมากที่สุด ประหยัดต้นทุนเหมาะสำหรับชาวเกษตรกรและอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่มที่ต้องมีการคัดแยกขนาดข้าว เพื่อแปรรูปในกระบวนการผลิตอื่นๆ ต่อไป เครื่องคัดแยกขนาดระบบสั่นนี้มีหลายขนาดตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 ไปจนถึง 84 นิ้วเลยทีเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ตัวเครื่องจะถูกออกแบบมาให้รองรับการติดตั้งของอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ระบบป้องกันอุดตัน หรือชุดป้องกันตะแกรงอุดตัน เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างเต็มกำลัง

นอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ด้วย เป็นเครื่องมือร่อนกรองที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้กำจัดสิ่งเจือปนต่างๆ หรือกำจัดฝุ่นที่ปะปนมากับผลผลิต ช่วยให้การคัดและแยกขนาดของผลผลิตได้อย่างแม่นยำด้วย ทำงานด้วยระบบปิดสนิทเพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายหรือฟุ้งกระจายไปในอากาศ นอกจากนั้นก็ยังป้องกันการปนเปื้อนต่างๆ ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการคัดแยกด้วย ภายใต้ระบบการทำงานแบบอัตโนมัตินั้นสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วให้ผลผลิตที่สูงสามารถแยกแกลบ แยกเมล็ดหัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้เมล็ดข้าวเต็มได้รับความเสียหาย ด้วยระบบสั่นคู่ทำให้การกรองและแยกขนาดมีความแม่นยำสูงและให้กำลังผลผลิตที่สูงด้วยเช่นเดียวกัน

แม้ว่าข้าวไทยในอดีตจะเกิดเป็นที่ต้องการของตลาดโลกแต่ในปัจจุบันกลับถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ข้าวไทยคงอยู่และเป็นที่ต้องการของตลาดโลกได้มากที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพข้าวที่ต้องพัฒนาให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดทำให้ลูกค้าประทับใจ ดังนั้น เครื่องคัดข้าวเปลือก หรือเครื่องคัดข้าวสารจึงเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากๆ ในอุตสาหกรรมที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบหรือแม้แต่ภาคการเกษตรเองก็ตาม